• Gwarancja

  1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje towarów z uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak np. złamania, pęknięcia, uszkodzenia przewodów, złamania wejść USB itp.
  2. Żeby zgłosić reklamację należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo w celu zgłoszenia problemu, następnie spakować reklamowany towar wraz z informacją co się z nim dzieje (w jakim celu do nas wrócił) oraz kontaktem do siebie.
  3. Odesłać towar do nas (najlepiej pocztą polską listem poleconym) na adres:

Tigman
ul. Handlowa 2A
15-399 Białystok

Gwarancja w żadnym stopniu nie wyłącza uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, ani tych uprawnień nie zastępuje. Wskazane warunki reklamacji z tytułu „Gwarancji” w żadnym stopniu nie dotyczą postępowania reklamacyjnego przysługującego konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową.

  • Sklep zamknięty

TRWAJĄ ZMIANY ORGANIZACYJNE W FIRMIE. WRACAMY 04.10.2021.
tel: 796 445 314
85 874 22 92